Locuri : Teatre

Teatrul National „Vasile Alecsandri” – sala Teatrul la Cub

Marile nume ale scenei ieşene continuă să-şi trăiască destinele în memoria prezentului: N. Luchian, Fanny Tardini, Mihail Pascaly, Mathilda Pascaly, Mihail Galino, Matei Millo şi mai târziu, Grigore Manolescu, Aristizza Romanescu, Agatha Bârsescu, Aglae Pruteanu.

Generaţia de aur creatoare de repere a făcut epocă: actorii Aurel Ghiţescu, Anny şi Bruno Braeschi, George Popovici, Nicolae Şubă, Constantin Ramadan, Margareta Baciu, Marioara Davidoglu, Mihai Grosariu, Ştefan Dăncinescu, Costache Cadeschi, Costache Sava, Eliza Nicolau, Virginica Bălănescu, Miluţă Gheorghiu, Ion Lascăr, Carmen Barbu; regizorii Aurel Ion Maican, Ion Sava, George Mihail Zamfirescu şi scenograful Theodor Kiriacoff.

Personalitaţi de marcă ale lumii literare s-au implicat în activitatea Teatrului Naţional: A. D. Xenopol şi Otilia Cazimir scriu cronici dramatice, iar Garabet Ibrăileanu făcea parte din comitetul de lectură. Şi-au confirmat vocaţia şi talentul de buni diriguitori ai acestei instituţii cu un capital deschis spre universalitate: Mihail Sadoveanu, Mihai Codreanu, Ionel Teodoreanu, Iorgu Iordan, George Topârceanu, Andrei Oţetea sau N. I. Popa.

Trupa este alcătuită din 33 de actori, 2 regizori şi 1 scenograf, alături de compartimentele manageriale, administrative şi tehnice, şi de alţi numeroşi colaboratori şi invitaţi pe proiect teatral. Numărul premierelor pe stagiune variază (8-10 titluri), acestora adăugându-li-se reluările spectacolelor de succes.

Repertoriul, alcătuit pe baza valorii artistice a textelor propuse, pe baza criteriilor de utilizare a trupei, în urma ofertelor regizorale şi a testelor de piaţă, cuprinde piese din dramaturgia clasică şi universală, urmărind în aceeaşi măsură şi promovarea noii dramaturgii româneşti.

Astfel, echilibrul unui asemenea repertoriu relevă orientarea pluridirecţională a mesajului cultural care nu mai este apanajul exclusiv al unui cadru formal, ci crează modalităţi tot mai diverse de contact public. Naţionalul ieşean tinde către un asemenea limbaj modern care să satisfacă exigenţe din cele mai diverse.